Privacy Verklaring Tendolle Events B.V.
Tendolle Events organiseert één- en meerdaagse events in Nederland en het buitenland (Europa) en is gevestigd aan Vöckersweg 20, 7554 RK in Hengelo.
Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Tendolle Events. Wij verwerken deze gegevens indien u ons de opdracht heeft gegeven uw event te organiseren. Tendolle Events gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. De persoonsgegevens van deelnemers aan het event worden door Tendolle Events in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Afhankelijk van het soort event (één of meerdaags/ binnenland of buitenland,/ wijze van vervoer) verwerken we de volgende persoonsgegevens van deelnemers:

Voornaam
Achternaam
Naam conform paspoort of ID kaart
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer
Dieetgegevens
Medische gegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt met het volgende doel:
Reservering van hotel
Boeken van vliegtickets
Indeling van activiteiten
Samenstellen programmaboekje
Afsluiten eventverzekering en/of groepsreisverzekering
Communiceren van dieetgegevens aan cateringpartijen (luchtvaartmaatschappij, hotel, restaurants)
Het delen van medische gegevens aan derden indien zij op de hoogte moeten zijn voor het uitvoeren van het programma

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Tendolle Events verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van een Event. Persoonsgegevens die door opdrachtgever aan Tendolle Events zijn verstrekt kunnen op ieder moment worden opgevraagd. U kunt hiervoor schriftelijk per mail een verzoek indienen bij Tendolle Events (info@tendolle.nl).

Bewaartermijn
Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, maar uiterlijk 3 maanden na het event, zullen deze gegevens verwijderd worden.

Foto’s gemaakt door Tendolle Events
Tijdens Events worden door ons foto’s gemaakt. Hiervoor zal vooraf toestemming gevraagd worden aan de opdrachtgever. Gemaakte foto’s worden op een afgeschermde pagina geplaatst op de website van Tendolle Events. Deelnemers ontvangen een inlogcode om deze foto’s te kunnen inzien. Deze foto’s worden alleen geplaatst indien opdrachtgever hiermee instemt. Enkele foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden (website, blog, social media). Namen van deelnemers worden hierbij niet vermeld.

Nieuwsbrief Tendolle Events
Tendolle Events verstuurt enkele keren per jaar een nieuwsbrief aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld. Hiervoor wordt uitsluitend een naam en e-mailadres gebruikt. De ontvanger kan zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.

Beveiliging gegevens
Tendolle Events BV heeft passende maatregelen genomen om de gegevens van de deelnemers aan events te beschermen. De medewerkers en samenwerkende partijen van Tendolle Events zijn op de hoogte van het doel en belang van de AVG. Dit wordt nauwlettend gevolgd en regelmatig gecontroleerd. Er is een wachtwoordbeleid van toepassing op de interne systemen van Tendolle Events.

Heeft u nog vragen?
Mocht u vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met Tendolle Events (contactpersoon: Inge Segerink). De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.