Werkkostenregeling

02.05.2018

Personeelsevenementen/ reizen & de fiscus.
Hoe kun je de financiële pijn van de werkkostenregeling (WKR) verzachten of zelfs voorkomen? En als je van plan bent een meerdaagse reis te gaan organiseren, wat heeft de reisbureauregeling (sinds 2012) voor consequenties?

De werkkosten regeling (WKR)
Op 1 januari 2015 is de WKR verplicht in werking getreden. Je mag 1,2% van de bruto loonsom onbelast aan personeelsvergoedingen en verstrekkingen geven (vrije ruimte). Afhankelijk van de loonsom komt dat in Nederland volgens het CPB gemiddeld neer op € 414,- per medewerker per jaar.

Indien de uitgaven (inclusief BTW) boven deze vrije ruimte uitkomt, dan geldt voor het meerdere een eindheffing van 80%. Wij hebben samen met belastingadviseurs de ontwikkelingen gevolgd en oplossingen gevonden om de financiële pijn te verzachten of zelfs te voorkomen. Het financieel voordeel kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Uiteraard is het verstandig om ook de eigen accountant te raadplegen. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de keuzes die worden gemaakt. Wij zijn graag bereid om tijdens een persoonlijke afspraak de mogelijkheden in jullie specifieke situatie te beoordelen en samen te bespreken.

Onze oplossingen kunnen betrekking hebben op:
1. Splitsing en facturering van verschillende diensten
2. Ondersteuning bij de argumentatie over het zakelijk belang
3. Programma invulling en balans tussen zakelijk en consumptief karakter
4. Locatiekeuze
5. Concern regeling
6. Keuze met of zonder partners van medewerkers
7. Activiteiten vanuit personeelsvereniging/ personeelsfonds
8. Sociaal maatschappelijke evenementen
9. Evenementen voor medewerkers en relaties.

De Reisbureauregeling
Indien je een personeelsreis organiseert heb je te maken met de reisbureauregeling. Op 1 april 2012 is de BTW wetgeving gewijzigd en aangepast naar Europese regelgeving. Deze wetgeving is uitgewerkt in de reisbureauregeling. De belangrijkste consequentie is dat wij als organisator van reizen 21% omzetbelasting over onze marge moeten afdragen, zonder dat deze BTW voor onze klanten aftrekbaar is. In overleg met omzetbelasting adviseurs hebben we oplossingen gevonden die een fors financieel voordeel kan opleveren voor onze klanten.

Disclaimer: Je kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit artikel. Bespreek de situatie ook altijd met je eigen accountant/ belastingadviseur.