Werkkostenregeling

15.01.2020

Personeelsevenementen/ reizen & de fiscus.
Hoe kun je de financiële pijn van de werkkostenregeling (WKR) verzachten of zelfs voorkomen? En als je van plan bent een meerdaags event/ personeelsreis te organiseren, wat heeft de reisbureauregeling voor consequenties?

De werkkosten regeling (WKR) – versoepeling vanaf 2020!
Op 1 januari 2015 is de WKR verplicht in werking getreden. Je mag 1,2% van de bruto loonsom onbelast aan personeelsvergoedingen en verstrekkingen geven (vrije ruimte). Vanaf 2020 wordt de WKR versoepeld en geldt over de eerste € 400.000,- bruto loonsom een vrije ruimte van 1,7%.
Indien de uitgaven (inclusief BTW) boven deze vrije ruimte uitkomt, dan geldt voor het meerdere een eindheffing van 80%. Wij hebben samen met belastingadviseurs de ontwikkelingen gevolgd en oplossingen gevonden om de financiële pijn te verzachten of zelfs te voorkomen. Het financieel voordeel kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Wij zijn graag bereid om tijdens een persoonlijke afspraak de mogelijkheden van jullie specifieke situatie samen te bespreken.

Onze oplossingen kunnen betrekking hebben op:
1. Splitsing en facturering van verschillende diensten
2. Ondersteuning bij de argumentatie van het zakelijk belang
3. Programma invulling; scheiding zakelijk en consumptief karakter
4. Locatiekeuze
5. Concern regeling
6. Keuze met of zonder partners van medewerkers
7. Activiteiten vanuit personeelsvereniging
8. Sociaal maatschappelijke evenementen
9. Evenementen voor medewerkers en relaties.

De Reisbureauregeling
Indien je een meerdaags teamevent/ personeelsreis organiseert heb je te maken met de reisbureauregeling. Op 1 april 2012 is de BTW wetgeving gewijzigd en aangepast naar Europese regelgeving. De belangrijkste consequentie is dat wij als organisator van meerdaagse events 21% omzetbelasting over onze marge moeten afdragen, zonder dat deze BTW voor onze klanten aftrekbaar is. In overleg met omzetbelasting adviseurs hebben we oplossingen gevonden die een flink financieel voordeel kunnen opleveren.

Disclaimer: Je kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit artikel. Bespreek de situatie ook altijd met je eigen accountant/ belastingadviseur.